CIELĘTA
 
Skład mieszanki treściwej (%)*

Składniki mieszanki

Grupa kontrolna

Grupa

doświadczalna I

Grupa doświadczalna II

Poekstrakcyjna śruta sojowa 46%

21,0

13,5

11,0

Makuch lniany (ekspeler)

3,5

3,5

3,5

Drożdże pastewne

1,5

1,5

1,5

Śruta jęczmienna

70,5

68,0

65,5

Premix

2,5

2,5

0,5

Kreda pastewna

0,5

0,5

2,5

Sól

0,5

0,5

0,5

DDGS

-

10,0

15,0

 
W skład dawki wchodziły także pasz objętościowe, takie jak kiszonka z kukurydzy i siano łąkowe.
 
Uzyskane wyniki


DDGS jest cenną paszą białkową w żywieniu cieląt, a jego udział w mieszankach treściwych może wynosić od 10 do 15 %.
 
Żywienie cieląt paszą z dodatkiem DDGS oceniane jest pozytywnie: nie stwierdzono występowania chorób, co świadczy o dobrej zdrowotności zwierząt, przeprowadzając punktową analizę stanu odchodów oceniając ich płynność, konsystencję i zapach nie stwierdzono żadnych odchyleń od normy (biegunek) w badanym materiale.
 
Wprowadzając DDGS można zmniejszyć udział innych pasz białkowych (opartych np. na droższej soi) i obniżyć koszty.
 
* Uwzględniając zmiany masy ciała cieląt w trakcie doświadczenia ilość pasz objętościowych stopniowo zwiększano tak, aby pokryć ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zgodnie z normami żywienia.