LOCHY
 
Skład mieszanki treściwej dla loch nisko prośnych (%)*

Składniki mieszanki

Grupa kontrolna

Grupy doświadczalne

Pszenżyto

30,0

30,0

Jęczmień

19,5

17,5

Owies

40,0

35,0

DDGS

-

15,0

Poekstrakcyjna śruta sojowa 46%

8,0

-

Premix

2,5

2,5

 
Skład mieszanki treściwej dla loch wysoko prośnych (%)*
 

Składniki mieszanki

Grupa kontrolna

Grupa

doświadczalna I

Grupa doświadczalna II

Pszenżyto

30,0

30,0

30,0

Jęczmień

40,0

46,1

42,7

Owies

13,0

-

-

DDGS

-

15,0

20,0

Poekstrakcyjna śruta sojowa 46%

13,0

4,9

3,3

Premix

4,0

4,0

4,0

 
Uzyskane wyniki
Od loch żywionych mieszankami z udziałem wywaru, w porównaniu z mieszanką kontrolną, w której zastosowano wyłącznie droższą poekstrakcyjną śrutę sojową jako źródło białka, uzyskiwano równie liczne mioty, a masa prosiąt zarówno w 1 dniu życia jak w 28 dniu życia nie różniła się pomiędzy grupami.
Masa ciała loch w trakcie laktacji wskazuje na ich dobrą kondycję i prawidłowe w tym okresie żywienie.
Upadki prosiąt wynikały z przyczyn przygniecenia przez lochę, a nie żywieniowych.
* Lochy karmiące żywione były mieszankami treściwymi o takim samym składzie mieszanki treściwej, jak dla loch wysoko prośnych. Ilość paszy została jednak dostosowana do zapotrzebowania zwierząt w okresie karmienia prosiąt.