Menu Zamknij

Inwestycje

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu:
Usprawnienie systemu dystrybucji alkoholu przez rozbudowę i unowocześnienie magazynu oraz wzrost efektywności energetycznej istniejącej linii produkcyjnej.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.