BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe powstało w 1990 roku jako spółka cywilna, 6 października 1997 roku przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem założycielskim 13.500.000 zł.
Początkowo firma opierała swoją działalność na handlu paliwami płynnymi oraz olejami silnikowymi. Z biegiem lat poprzez nieustanne inwestycje rozszerzała swoją aktywność na inne branże stając się stopniowo przedsiębiorstwem handlowo-produkcyjnym.

W chwili obecnej w skład przedsiębiorstwa wchodzą:
1. Hurtownia i Baza Paliw Płynnych
2. 2 własne Stacje Paliw
3. Centrum Obsługi Samochodów Osobowych i Ciężarowych (naprawy, wymiany oleju, ogumienia itp.)
4. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
5. Zakład Produkcji Etanolu i Pasz

Jednym z podstawowych kierunków działań przedsiębiorstwa jest handel paliwami płynnymi i ekologiczym olejem opałowym, dostarczanym do wielu odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i dużych zakładów pracy i spółdzielni mieszkaniowych.
BGW jest hurtownią paliwową Grupy Lotos. Polityka jakości wdrożona przez Grupę Lotos zobowiązuje przedsiębiorstwo do spełniania bardzo rygorystycznych norm jakościowych i ekologicznych na wszystkich stacjach benzynowych.
Przedsiębiorstwo dysponuje bardzo dużą własną powierzchnią magazynową o pojemności magazynowej
2.000.000 litrów z pełnym oprzyrządowaniem oraz taborem samochodowym składającym się z kilku cystern o różnej wielkości i pojemności, zapewniających profesjonalną obsługę naszych klientów.

Silnymi stronami firmy są:
- wieloletnia współpraca z producentami Grupy Lotos S.A.
- wieloletnie doświadczenie w handlu paliwami płynnymi
- duża, dobrze położona własna baza paliw
- własne sieci stacji paliw - sprzedaż detaliczna
- wysokie kwalifikacje pracowników
- wysoki stopień stabilności załogi
- wyspecjalizowany, własny park maszynowy - środki transportu.

Zasadnicza baza firmy mieści się w Obornikach. Znajduje się tam Baza Paliw BGW, przy ul. Staszica 27. Baza ta jest przygotowana do rozładunku, magazynowania i wydawania trzech rodzajów paliw: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz oleju opałowego lekkiego. Ponadto przystosowana jest do produkcji wysokiej jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.
Paliwo dostarczane jest do bazy w cysternach kolejowych na bocznicę. Rozładunek do zbiorników bazy odbywa się za pomocą podziemnego rurociągu łączącego bazę z bocznicą kolejową. Transport paliwa do klienta odbywa się autocysternami BGW lub środkami transportu klienta.

Rozładunek, magazynowanie i wydawanie paliwa monitorowane jest przez elektryczny system firmy Sterling Technologies, obejmujący wysokość słupa cieczy, objętość, temperaturę paliwa w zbiorniku oraz kontrolę wycieku paliwa.
Ponadto BGW posiada 2 własne stacje benzynowe (Oborniki ul. Staszica 27; Szamotuły ul. Powstańców Wlkp. 75), wykonanych według własnego projektu, na których oferowane są produkty Grupy Lotos S.A.