SPECYFIKACJA WYROBU ALKOHOL ODWODNIONY/BIOETANOL

CECHA

PARAMETRY

Przezroczystość

Przezroczysty, pozbawiony zanieczyszczeń

Moc w temperaturze 200C, nie mniej niż

% (v/v)

min 99,6

Zawartość etanolu i wyższych nasyconych alkoholi % (m/m)

min 98,7

Zawartość wody, % (m/m)

max 0,30

Całkowita kwasowość (wyrażona jako zawartość kwasu octowego) % (m/m)

max 0,007

Przewodność elektryczna, mS/cm

max 2,5

Zawartość alkoholu metylowego % (m/m)

max 0,2

Zawartość wyższych nasyconych (C3-C5) mono alkoholi % (m/m)

max 2

Zawartość nieorganicznych chlorków, mg/kg

max 6,0

Zawartość miedzi mg/kg

max 0,100

Zawartość fosforu mg/l

max 0,15

Zawartość siarki mg/kg

max 10,0

Zawartość siarczynów mg/kg

max 4,0

Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu mg/100ml

max 10

Wróć »