SPECYFIKACJA WYROBU DESTYLAT ROLNICZY – ZBOŻOWY

CECHA

PARAMETRY

Przezroczystość

Przezroczysty, bez osadu i zmętnień, dopuszcza się mechaniczne zanieczyszczenia, opadające na dno po 2 godz.

Barwa

Bezbarwny, dopuszcza się odcień żółtawy lub zielonkawy

Zapach i smak

Swoisty, charakterystyczny dla zastosowanego surowca, bez obcych posmaków i zapachów

Moc, nie mniej niż w 200C [%obj.]

88

Fuzle w przeliczeniu na mieszaninę alkoholu izoamylowego i izobutylowego, nie więcej niż [g*dm-3 100%]

5,0 w spirytusie do produkcji okowit, w pozostałych nie normalizuje się

Aldehydy w przeliczeniu na aldehyd octowy, nie więcej niż [g*dm-3 100%]

0,1

Alkohol metylowy, nie więcej niż

[g*100cm-3 100%]

0,08 w spirytusie do produkcji okowit, w pozostałych nie normalizuje się

Kwasy w przeliczeniu na kwas octowy, nie więcej niż [g*dm-3 100%]

0,08

Cyjanowodór, nie więcej niż

[mg*dm-3 100%]

Nie normalizuje się

Sucha pozostałość po odparowaniu, nie więcej niż

[g*dm-3 100%]

Nie normalizuje się

Obecność furfuralu

Niedopuszczalny w destylacie do produkcji octu, w pozostałych nie normalizuje się

Zawartość pirydyny, nie więcej niż

[g*dm-3]

0,02 w destylacie do produkcji octu, w pozostałych nie normalizuje się