SPECYFIKACJA WYROBU ALKOHOL ETYLOWY REKTYFIKOWANY ZBOŻOWY ZWYKŁY

CECHA

PARAMETRY

Wygląd i barwa

Bezbarwny, przeźroczysty, bez osadu i zanieczyszczeń mechanicznych

Smak i zapach

Swoisty, czystego alkoholu etylowego, niewyczuwalny żaden inny smak oprócz charakterystycznego dla użytego surowca

Minimalna moc alkoholu w 20 0C [% obj.]

 96,0

Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas octowy, w g na hl alkoholu 100% obj. nie więcej niż

 1,5

Zawartość estrów w przeliczeniu na octan etylu, w g na hl alkoholu 100% obj., nie więcej niż

 1,3

Zawartość aldehydów w przeliczeniu na aldehyd octowy, w g na hl alkoholu 100% obj., nie więcej niż

 0,5

Zawartość alkoholi wyższych (fuzle) wyrażone w g metyl-2-propanolu-1 na hl alkoholu 100% obj., nie więcej niż

 0,5

Zawartość metanolu w g na hl alkoholu 100% obj., nie więcej niż

 30

Zawartość suchej suchej pozostałości po odparowaniu, w g na hl alkoholu 100% obj., nie więcej niż

 1,5

Zawartość lotnych zasad azotowych, wyrażone w przeliczeniu na azot, w g na hl alkoholu 100% obj., nie więcej niż

 0,1

Furfural

niewykrywalny