KROWY MLECZNE
 
Skład mieszanki treściwej (%)*

Składniki mieszanki

Grupa kontrolna

Grupa

doświadczalna I

Grupa doświadczalna II

Makuch rzepakowy

10,0

5,0

0,0

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa

15,0

5,0

0,0

Otręby pszenne

20,0

25,0

20,0

Żyto

10,0

10,0

10,0

Jęczmień

39,5

39,5

39,5

Premix

5,5

5,5

5,5

DDGS

-

15,0

25,0

 
Krowy mleczne otrzymywały dodatkowo mieszankę treściwą w ilości od indywidualnej wydajności.
 
Uzyskane wyniki
Analiza długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w próbach mleka pobieranych od krów żywionych dawkami z dodatkiem DDGS wskazuje na korzystne zmiany w składzie kwasów tłuszczowych. Stwierdzono ponadto wzrost koncentracji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wzrost ten jest efektem dodatku DDGS będącego bogatym źródłem kwasu linolowego (C18:2).
DDGS jest cenną paszą białkową w żywieniu krów mlecznych, a jego udział w mieszankach treściwych może wynosić od 15 do 25 %.
Wprowadzając DDGS można zmniejszyć udział innych pasz białkowych i obniżyć koszty. 
* Dawka podstawowa dla grup doświadczalnych została ustalona zgodnie z normami żywienia krowy mlecznej ważącej 600 kilogramów, produkującej 25 kilogramów mleka o zawartości 4% tłuszczu (IZ-INRA, 1993). Żywienie krów mieszankami z udziałem DDGS obejmowało okres od 3 tygodnia przed wycieleniem do 9 tygodnia laktacji. Dawka pokarmowa składała się z paszy objętościowej oraz treściwej, przygotowanej w postaci dawki pełnoporcjowej, (TMR), która była skarmiana do woli.