Menu Zamknij

Realizowane projekty

UE Projekt

Beneficjent
BGW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pn.:

„Prace B+R polegające na zwiększaniu stabilności genetycznej oraz odporności na stres przemysłowych szczepów drożdży poprzez wykorzystanie specjalnych technik hodowli molekularnej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2.

Celem projektu Celem projektu jest prowadzenie badań (z wykorzystaniem zespołu ekspertów i nowo tworzonego laboratorium badawczego) dotyczących opracowania 4 nowych rodzajów biomasy drożdżowej.

Efektem projektu będzie opracowanie gamy czterech genetycznie stabilnych szczepów drożdży, stanowiących innowację produktową w skali świata.

Wartość projektu : 2 870 568,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 1 592 887,49 PLN

Projekt realizowany w okresie 1.01.2019 – 30.06.2020r.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu:
Usprawnienie systemu dystrybucji alkoholu przez rozbudowę i unowocześnienie magazynu oraz wzrost efektywności energetycznej istniejącej linii produkcyjnej.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.