Prace B+R polegające na zwiększaniu stabilności genetycznej oraz odporności na stres przemysłowych szczepów drożdży poprzez wykorzystanie specjalnych technik hodowli molekularnej

BGW SP. z o.o.

zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R polegające na zwiększaniu stabilności genetycznej oraz odporności na stres przemysłowych szczepów drożdży poprzez wykorzystanie specjalnych technik hodowli molekularnej”

 Celem projektu było prowadzenie badań (z wykorzystaniem zespołu ekspertów i nowo tworzonego laboratorium badawczego) dotyczących opracowania 4 nowych rodzajów biomasy drożdżowej

Dofinansowanie projektu z UE: 718.222,10 PLN