Obowiązek informacyjny ochrona danych osobowych – RODO

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest firma BGW Sp. z o.o. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (60-603) na Alei Wielkopolskiej 53/1. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: 61 872 58 00 oraz poczty e-mail: biuro@bgw.pl. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową https://bgw.pl/.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • rekrutacja i zatrudnienie pracowników, przyznawanie świadczeń socjalnych;
  • współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw;
  • współpraca w przy obsłudze programów lojalnościowych, prowadzonych przez Lotos SA;
  • monitoring wizyjny stacji paliw oraz terenów i pomieszczeń należących do firmy;
  • sprzedaż paliw i innych produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.  Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Odbiorcami danych osobowych są właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe,  serwisu urządzeń.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoby podające naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu. Aktualny adres organu nadzorczego to:  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych oraz nie wysyła ich poza obszar EOG.