Mb&m (biologia molekularna i mikrobiologia)

Technologie możliwe w laboratorium: WGS, Real Time PCR, Cytometria Przepływowa, Sortowanie komórek, Kariotypowanie, Mikroskopia fluorescencyjna, testy odpowiedzialne na stres, klasyczna hybrydyzacja.