Wizja i misja firmy

Naszym codziennym celem i określaniem wartości firmy jest jej misja. To ona definiuje istotę i nakreśla wytyczne dla działań naszej firmy. Wskazuje sposób, w jaki zamierza służyć klientom, pracownikom i którą drogą podążać, aby dbać i podnosić jakość naszych produktów i usług. Dzięki określonym celom, posiadamy wartości, które są stabilnym fundamentem naszej firmy. To wartości kształtują naszą codzienną kulturę i określają, kim jesteśmy. Naszym celem jest do roku 2024, spełnienie poniższych założeń naszej misji i wizji w firmie BGW Sp. z o.o.:

Jesteśmy zespołem pełnym indywidualności, które podzielają wspólny zestaw wartości. Doceniamy i uwzględniamy wszystkie, przy każdym naszym działaniu i podejmowanej decyzji. Wartości naszej firmy są podstawą naszej kultury, kształtując sposób, w jaki działamy, współdziałamy ze sobą i służymy naszym klientom. Określają, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy, a my jesteśmy dumni, że możemy ich przestrzegać każdego dnia.

Dziękujemy za wybór naszej firmy. Cieszymy się, iż możemy budować trwałe relacje z Państwem w oparciu o nasze wspólne wartości.