Drożdże

W zależności od specyfikacji końcowego produktu etanolowego i ograniczeń procesu produkcyjnego, nasza firma BGW s.p. z o.o. dostarcza czyste lub złożone kultury szczepów drożdży w różnych formatach produktów. Wybór produktów drożdżowych BGW połączony jest z gwarancją wydajności produktu, walidacją wydajności procesu i wsparciem technicznym optymalizacji. Katalog produktów drożdżowych do napojów, zastosowań przemysłowych i paliwowych jest dostępny na życzenie.