Rozwój alternatywnych szlaków metabolicznych w fermentacji alkoholowej w procesach wykorzystujących metaboliczny dwutlenek węgla jako źródło węgla

BGW Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój alternatywnych szlaków metabolicznych w fermentacji alkoholowej w procesach wykorzystujących metaboliczny dwutlenek węgla jako źródło węgla

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych służących do opracowania nowych genetycznie zmodyfikowanych szczepów drożdży, które zawierać będą nowe szlaki metaboliczne umożliwiające neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla bioprodukcję etanolu.

Dofinansowanie projektu z UE: 9 548 595,44 PLN