Wzrost konkurencyjności firmy BGW Sp. z o.o. poprzez stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego do rozwoju nowych produktów

BGW Sp. z o.o.
zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy BGW Sp. z o.o. poprzez stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego do rozwoju nowych produktów

Celem projektu było opracowanie i wprowadzenie do oferty firmy nowych kategorii produktów niewytwarzanych do tej pory opartych na biomasie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.456.742,01 PLN