Prace B+R polegające na zwiększaniu stabilności genetycznej oraz odporności na stres przemysłowych szczepów drożdży poprzez wykorzystanie specjalnych technik hodowli molekularnej

BGW SP. z o.o.
zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R
polegające na zwiększaniu stabilności genetycznej oraz odporności na
stres przemysłowych szczepów drożdży poprzez wykorzystanie
specjalnych technik hodowli molekularnej”
Celem projektu było prowadzenie badań (z wykorzystaniem zespołu ekspertów i nowo tworzonego laboratorium
badawczego) dotyczących opracowania 4 nowych rodzajów biomasy drożdżowej
Dofinansowanie projektu z UE: 718.222,10 PLN