Rozwój alternatywnych szlaków metabolicznych w fermentacji alkoholowej w procesach wykorzystujących metaboliczny dwutlenek węgla jako źródło węgla

BGW Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój
alternatywnych szlaków metabolicznych w fermentacji alkoholowej w procesach
wykorzystujących metaboliczny dwutlenek węgla jako źródło węgla”
Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych służących do opracowania nowych
genetycznie zmodyfikowanych szczepów drożdży, które zawierać będą nowe szlaki metaboliczne umożliwiające neutralną
pod względem emisji dwutlenku węgla bioprodukcję etanolu.
Dofinansowanie projektu z UE: 9 548 595,44 PLN