Wzrostkonkurencyjności firmy BGW Sp. z o.o. poprzez stworzenie CentrumBadawczo Rozwojowego do rozwoju nowych produktów

BGW Sp. z o.o.
zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost
konkurencyjności firmy BGW Sp. z o.o. poprzez stworzenie Centrum
Badawczo Rozwojowego do rozwoju nowych produktów”
Celem projektu było opracowanie i wprowadzenie do oferty firmy nowych kategorii produktów niewytwarzanych do tej pory opartych na biomasie.
Dofinansowanie projektu z UE: 1.456.742,01 PLN