Rozwój alternatywnych szlaków metabolicznych w fermentacji alkoholowej w procesach wykorzystujących metaboliczny dwutlenek węgla jako źródło węgla

BGW Sp. z o.o.realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwójalternatywnych szlaków metabolicznych w fermentacji alkoholowej w procesachwykorzystujących metaboliczny dwutlenek węgla jako źródło węgla”Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych służących do opracowania nowychgenetycznie zmodyfikowanych szczepów drożdży, które zawierać będą nowe szlaki metaboliczne umożliwiające neutralnąpod względem emisji dwutlenku węgla bioprodukcję etanolu.Dofinansowanie projektu z UE: 9 548 595,44 PLN

Wzrostkonkurencyjności firmy BGW Sp. z o.o. poprzez stworzenie CentrumBadawczo Rozwojowego do rozwoju nowych produktów

BGW Sp. z o.o.zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrostkonkurencyjności firmy BGW Sp. z o.o. poprzez stworzenie CentrumBadawczo Rozwojowego do rozwoju nowych produktów”Celem projektu było opracowanie i wprowadzenie do oferty firmy nowych kategorii produktów niewytwarzanych do tej pory opartych na biomasie.Dofinansowanie projektu z UE: 1.456.742,01 PLN

Prace B+R polegające na zwiększaniu stabilności genetycznej oraz odporności na stres przemysłowych szczepów drożdży poprzez wykorzystanie specjalnych technik hodowli molekularnej

BGW SP. z o.o.zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+Rpolegające na zwiększaniu stabilności genetycznej oraz odporności nastres przemysłowych szczepów drożdży poprzez wykorzystaniespecjalnych technik hodowli molekularnej”Celem projektu było prowadzenie badań (z wykorzystaniem zespołu ekspertów i nowo tworzonego laboratoriumbadawczego) dotyczących opracowania 4 nowych rodzajów biomasy drożdżowejDofinansowanie projektu z UE: 718.222,10 PLN