Wdrożyliśmy regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii tzw. dyrektywy o ochronie praw sygnalistów.

Udostępniamy skrzynkę sygnalista@bgw.pl, która umożliwia dokonywanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości czy naruszeń prawa.