Rozwój alternatywnych szlaków metabolicznych w fermentacji alkoholowej w procesach wykorzystujących metaboliczny dwutlenek węgla jako źródło węgla

BGW Sp. z o.o.realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój alternatywnych szlaków metabolicznych w fermentacji alkoholowej w procesach wykorzystujących metaboliczny dwutlenek węgla jako źródło węgla„ Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych służących do opracowania nowych genetycznie zmodyfikowanych szczepów drożdży, które zawierać będą nowe szlaki metaboliczne umożliwiające neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla bioprodukcję etanolu. Dofinansowanie projektu z UE: 9 548 […]

Wzrost konkurencyjności firmy BGW Sp. z o.o. poprzez stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego do rozwoju nowych produktów

BGW Sp. z o.o.zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy BGW Sp. z o.o. poprzez stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego do rozwoju nowych produktów„ Celem projektu było opracowanie i wprowadzenie do oferty firmy nowych kategorii produktów niewytwarzanych do tej pory opartych na biomasie. Dofinansowanie projektu z UE: 1.456.742,01 PLN

Prace B+R polegające na zwiększaniu stabilności genetycznej oraz odporności na stres przemysłowych szczepów drożdży poprzez wykorzystanie specjalnych technik hodowli molekularnej

BGW SP. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R polegające na zwiększaniu stabilności genetycznej oraz odporności na stres przemysłowych szczepów drożdży poprzez wykorzystanie specjalnych technik hodowli molekularnej”  Celem projektu było prowadzenie badań (z wykorzystaniem zespołu ekspertów i nowo tworzonego laboratorium badawczego) dotyczących opracowania 4 nowych rodzajów biomasy drożdżowej Dofinansowanie projektu z UE: 718.222,10 PLN